${product.altImgText}
Samurai Bundle for 2
Signature Bundle for 1
Signature Bundle for 2
Signature Bundle for 3-4
Ninja Burger
Nasi Lemak Burger
"1 for 1" Chendol McFlurry®
(Ala Carte only)